3M Scraper Mtting 7100/7150 งานหนัก
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
3M Scraper Mtting 7100/7150 งานหนัก  
รหัส : 1010002
ยี่ห้อ : 3M
รุ่น : 3M Scraper Mtting 7100/7150 งานหนัก
รายละเอียดย่อ :
เหมาะสำหรับ :
บริเวณทางเข้าออกอาคารที่มีการสัญจร
ไปมาสูง มากกว่า 500 คน / วัน
ราคา 380.00 บาท/ตร.ฟุต (รุ่น7100)
ราคา 445.00 บาท/ตร.ฟุต (รุ่น7150)
รายละเอียดทั้งหมด :

3M Scraper Matting 7100

พรมดักฝุ่นสำหรับงานหนัก
พรมดักฝุ่น เส้นใยขนาดใหญ่ ชนิดไม่มีแผ่นยางรองรับ ด้วยโครงสร้าง
Vinyl Loop ขนาดใหญ่และแข็งแรง จึงทำให้พรมชนิดนี้มีความทนทาน
สูง เหมาะสำหรับบริเวณที่มีความสกปรกและ ฝุ่นทรายมากและบริเวณ
ที่ต้องปูพรมเป็นทางยาว และเนื่องจากไม่มีแผ่นยางรองรับฝุ่นทรายต่างๆ
จึงตกลงบนพื้นทำให้ทำความสะอาดได้โดยง่าย

เหมาะสำหรับ :
บริเวณทางเข้าออกอาคารที่มีการสัญจร
ไปมาสูง มากกว่า 500 คน / วัน

การทำความสะอาด :
คว่ำและสะบัด / ใช้น้ำชีดล้าง / ดูดฝุ่น

มี สีเทา สีน้ำตาล
ขนาด 3 ฟุต ยาว 1-60 ฟุต
ขนาด 4 ฟุต ยาว 1-60 ฟุต
ความหนาโดยประมาณ :15.5 มม
ราคาจำหน่วยเป็น ตร. ฟุต

3M Scraper Matting 7150
พรมดักฝุ่นสำหรับงานหนัก
พรมดักฝุ่น เส้นใยขนาดใหญ่ ชนิดมีแผ่นยางรองรับ ทำให้ฝุ่นทราย
สกปรกไม่ตกลงบนพื้น แต่จะอยู่ในพรมจึงเหมาะสำหรับบริเวณที่ไม่
ต้องการให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกตกบนพื้น

เหมาะสำหรับ :
บริเวณทางเข้าออกอาคาร ที่มีการสัญจร
ไปมาสูงมากกว่า 500 คน / วัน หรือภายในลิฟต์

การทำความสะอาด :
คว่ำและสะบัด / ใช้น้ำชีดล้าง / ดูดฝุ่น

มี สีเทา สีแดง
ขนาด 3 ฟุต ยาว 1-40 ฟุต
ขนาด 4 ฟุต ยาว 1-40ฟุต
ความหนาโดยประมาณ : 14.5 มม.
ราคาจำหน่วยเป็น ตร. ฟุต


 


จำนวน      


Copyright © 2010 All Rights Reserved.